بحران آب در عکس های Cubby Graham

معرفی هنرمند

هنرمند عکاس ساکن نیویورک Cubby Graham با دغدغه ی آب گوارا در کره زمین آثار خود را خلق میکند.

به گزارش گالری آنلاین، این هنرمند در سال 2013 به NYC نقل مکان کرد. از همان زمان، او از اشتیاق مادام العمر خود به عکاسی در بیان مسایل زیست محیطی استفاده می کند.

او به عنوان یک عکاس آزاد و استراتژیست رسانه اجتماعی در خیریه ای بنام آب کار می کند، بهترین کارهای او در زمینه ی کمک به ایجاد آب تمیز برای افراد در کشورهای در حال توسعه است.

كوبی واقعاً معتقد است كه داستانها این قدرت را دارند كه دنیا را دگرگون كنند و اشتیاق واقعی او به مردم ، شادی مسری و زیبایی شناسی مینیمالیستی در کل کارهای او منعکس می شود.

کوبی همچنین تصاویر خود را در اینستاگرام به اشتراک می گذارد.


منبع: cubbygraham /tinker-street

تهیه و تنظیم: بهاره زالی

logo-samandehi