ایده ی خانه ی قایقی لوکس از Wojciech Morsztyn

کشتی جامعه اقیانوس ها، یک زیستگاه بومی، واقع در اقیانوس است که به انسان ها، اجازه ی زندگی در دریا و مستعمرات آن را، در مواقع ضروری می دهد

به گزارش گالری آنلاین، در حالی که هدف نهایی ما به عنوان یک گونه ی زیستی، جلوگیری از افزایش سطح دریا و از بین رفتن تمدن هاست، نگرانی اندکی در مورد چگونگی زنده ماندن در آینده ای قریب الوقوع وجود دارد. جامعه اقیانوس ها توسطWojciech Morsztyn، واقع در لهستان طراحی شده است. .


گسترش خط ساحلی یک شهر، ایده ی کشتی جامعه اقیانوس است. با دسترسی به کرانه ی ساحلی شهر به طول بیش از 800 متر، ساکنان جامعه اقیانوس می توانند به راحتی برای دسترسی به امکانات موجود در شهر، روانه ی آن شوند و قبل از بازگشت به خانه ی دریایی خود، از یک زندگی معمولی شهری لذت ببرند. Morsztyn، طراح ایده ی جامعه اقیانوس، می گوید: "ایجاد این ساختارهای جدید به عنوان فضاهای کاربردی زندگی به کار خواهد رفت که در ارتباط با زیرساخت های موجود خواهد بود، تا جوامع اقیانوسی جدید به توسعه ی طبیعی شهرهای ساحلی بیانجامد."


جامعه اقیانوس با چشم انداز پانورامای زیبا و همچنین خط ساحلی خود، می تواند به عنوان هتل و استراحت گاه مورد استفاده قرار گیرد و می خواهد تجربه ی جدیدی به مشتریان خود ارائه دهد.


logo-samandehi