انسان _ طبیعت

تلاش عکاس سورئال در نکوهش شهر نشینی

هنرمند عکاس با الهام از رنه مگریت و عشق به دستکاری دیجیتالی در تصاویر مفهوم، نیاز بشر به ارتباط با طبیعت و کبود آن در زندگی امروزی را موضوع آثار خود قرار داده است.

به گزارش گالری آنلاین، عکاس مفهومی مستقر در سیاتل ، واشنگتن Hilary Littkeبا اشتیاق به دستکاری دیجیتالی تصاویر اقدام به در دست گرفتن دوربین کرد.

او با الهام از نقاش سورئالیست، رنه مگریت و نویسنده، Henry David Thoreau ، مفهومی را ایجاد کرد که عشق او به سورئالیسم را با ایجاد بیان جدیدی از مفهوم انسان با شکل دهی ترکیب متفاوت در بشر را نشان میدهد.

او در بیانیه خود به سبک زندگی شهری جهان غرب اشاره میکند، سبکی که آنقدر در تکنولوژی و صنعت غرق شده است که در بسیاری موارد ، ما کاملاً خود را از طبیعت جدا می کنیم و حتی احساس می کنیم که مالک آن هستیم.

منبع: littkephoto / artupon

تهیه: بهاره زالی

logo-samandehi