کنترل نور و تهویه باشگاه با نمای ساختمان

صفحه های پنجره فوق العاده بزرگ از این ساختمان در برابر باران و آفتاب محافظت می کنند.


به گزارش گالری آنلاین، Natura Futura Arquitectura را مرکز آموزش شهری Bardales را در Babahoyo ، اکوادور به اتمام رسانده است که در نمای آن صفحه های بزرگ چوبی قرار دارد.

در نما از استفاده از شیشه اجتناب شده و در عوض یک صفحه چوبی با ارتفاع 26 فوت (8 متر) به کار رفته است که در صورت لزوم قابل باز شدن است.

با استفاده از صفحات متحرک چوبی، این امکان را فراهم می کند تا بتواند به راحتی تهویه و میزان نور خورشید را که به فضای داخلی وارد می شود کنترل کند.

وقتی باران می بارد، می توان صفحه ها را بست و در شب، نور داخلی مانند یک فانوس می درخشد.


logo-samandehi