نگاهی به موزه گیاه شناسی ملی Kunming

آب، الهام بخش طراحان موزه ملی گیاه شناسی چین بوده و با تلفیقی از طبیعت در سطوح مختلف ساخته شده است.

به گزارش گالری آنلاین، موزه گیاه شناسی ملی با اشغال 28.55 هکتار زمین در مجاورت باغ گیاه شناسی و آکادمی علوم چین واقع شده است.

مفهوم طراحی این موزه که از نظر استراتژیک در همگرایی با دره های مختلف قرار دارد، مستقیماً از آب الهام گرفته شده است.

رویکرد سازنده این است که، آب برای همه چیز سودمند است و ساختاری را تصور کرده اند که یک سازه مانند قطره آب در میانه‌ی سایت قرار می گیرد سپس موج می زند، جریان می یابد و پخش می شود و مملو از موسیقی گیاهان و ریتم زندگی است.

این محوطه با تقلید از خطوط توپوگرافی زمین، معماری فضای داخلی و خارجی را دوباره متحد می کند تا به حالت هماهنگی جهانی برسد.

logo-samandehi