جاودانگی بشر در مجموعه transhumanism

تلاش بشر برای فراتر رفتن از امکانات طبیعی خود توسط علم و فناوری موضوع پروژه مشترک دو هنرمند انگلیسی شده است.

به گزارش گالری آنلاین، عکاس مستقر در لندن، david vintiner و نویسنده/ مدیر هنری، gem fletcher به طور مشترک پروژه عکاسی ارائه داده اند که تکمیل آن پنج سال به طول انجامید. این پروژه به این نظریه می پردازد که نژاد بشر می تواند فراتر از محدودیت های جسمی و ذهنی خود، به ویژه با استفاده از علم و فناوری تکامل یابد.

مجموعه عکس های vintiner و fletcher سه مرحله تدریجی transhumanism را در سه بخش نمایش میدهند، "زمین آزمایش"، "صفر بیمار" و "بشریت 2.0". در پایین ترین سطح، "زمین آزمایش" به افرادی میپردازند که فناوری پوشیدنی را برای گسترش توانایی های انسانی خود ایجاد کرده اند. در فصل آخر نیز بر گسترش زندگی و جاودانگی تمرکز دارند.

logo-samandehi