نگاهی بر آثاری از هنری ماتیس

هنری ماتیس هنرمند فرانسوی طراح، گراورساز، مجسمه‌ساز و نقاش اوایل قرن بیستم است که بیشتر به عنوان یک نقاش شناخته می‌شود.

به گزارش گالری آنلاین، ماتیس به سبب نوآوری‌هایش و اثر گذاری‌اش بر معاصران، یکی از مهم‌ترین هنرمندان سده بیستم به‌شمار می‌آید. اهمیت تاریخی کشف‌های او در عرصه رنگ ناب را می‌توان در حد دستاورد کوبیسم در آزادسازی فرم از قید بازنمایی عینی دانست. ماتیس در رشته حقوق تحصیل کرد و ابتدا در همین رشته مشغول به کار شد، ولی در بیست و دو سالگی به دنیای هنر گام نهاد. او در مسیر نقاشی دست به تجربه مجسمه‌سازی زد و از هنرمندان برجسته گروه دَدگر یا فوویست به‌شمار می‌رفت.

نمایشگاه «ماتیس: شاهکارهای زندگی و روح از مرکز پمپیدو، پاریس»، در گالری هنری نیو ساوت ولز، 20 نوامبر 2021 تا 13 مارس 2022. عکس © AGNSW، میم استرلینگ.هانری ماتیس. طبیعت بی جان با میز مرمر سبز (Nature morte à la table de marbre vert) 1941،رنگ روغن، 46x 38.5 سانتی متر. مرکز پمپیدو، پاریس، MNAM-CCI، خریداری شده در 1945 AM 2591 P. © Succession H Matisse/Copyright Agency 2021. عکس: مرکز پمپیدو، © , MNAM-CCI / Philippe Migeat / Dist RMN-GP.


نمایشگاه «ماتیس: شاهکارهای زندگی و روح از مرکز پمپیدو، پاریس»، در گالری هنری نیو ساوت ولز، 20 نوامبر 2021 تا 13 مارس 2022. عکس © AGNSW، میم استرلینگ.


نمایشگاه «ماتیس: شاهکارهای زندگی و روح از مرکز پمپیدو، پاریس»، در گالری هنری نیو ساوت ولز، 20 نوامبر 2021 تا 13 مارس 2022. عکس © AGNSW، میم استرلینگ.


هانری ماتیس. کاسه ماهی قرمز(Intérieur, bocal de poisson rouges) 1914 رنگ روغن ، 97x147 سانتی متر. مرکز پمپیدو، پاریس، MNAM-CCI، وصیت بارونس ایوا گورگاد، 1965 AM 4311 P. © جانشینی H Matisse/آژانس حق چاپ 2021. عکس: © مرکز پمپیدو، MNAM-CCI / فیلیپ میگات / منطقه RMN-GP.


نمایشگاه «ماتیس: شاهکارهای زندگی و روح از مرکز پمپیدو، پاریس»، در گالری هنری نیو ساوت ولز، 20 نوامبر 2021 تا 13 مارس 2022. عکس © AGNSW، میم استرلینگ.


هانری ماتیس. طبیعت بی جان با ماگنولیا (Nature morte au magnolia) 1941، رنگ روغن ،101x74 سانتی متر. مرکز پمپیدو، پاریس، MNAM-CCI، خریداری شده 1945 AM 2588 P. © Succession H Matisse/Copyright Agency 2021. عکس: © مرکز پمپیدو،, MNAM-CCI / Philippe Migeat / Dist RMN-GP.


نمای نصب آثار در نمایشگاه «ماتیس: شاهکارهای زندگی و روح از مرکز پمپیدو، پاریس»، در گالری هنری نیو ساوت ولز، 20 نوامبر 2021 تا 13 مارس 2022. عکس © AGNSW، میم استرلینگ.


هانری ماتیس. آبی برهنه II (Nu bleu II) 1952، رنگ گواش روی کاغذ، برش و چسبانده شده روی کاغذ، نصب شده روی بوم، 103.8x86سانتی متر. مرکز پمپیدو، پاریس، MNAM-CCI، خریداری شده 1984 AM 1984- 276. © Succession H Matisse/Copyright Agency 2021. عکس: © Center Pompidou, MNAM-CCI / Service de la documentation photographique du MNAM / Dist RMN-GP.


نمایشگاه «ماتیس: شاهکارهای زندگی و روح از مرکز پمپیدو، پاریس» نمایشگاه، در گالری هنری نیو ساوت ولز، 20 نوامبر 2021 - 13 مارس 2022. عکس © AGNSW، میم استرلینگ


هانری ماتیس در استودیوی خود در حال برش گواش های رنگی، زیباست 1953 Bibliothèque Kandinsky، MNAM-CCI، مرکز پمپیدو، مجموعه هلن آدانت.


نمایشگاه «ماتیس: شاهکارهای زندگی و روح از مرکز پمپیدو، پاریس»، در گالری هنری نیو ساوت ولز، 20 نوامبر 2021 تا 13 مارس 2022. عکس © AGNSW، میم استرلینگ.


ماتیس در باغ ناشر جاز Tériade، St-Jean-Cap- Ferrat، 1951–1952 Bibliothèque Kandinsky، MNAM-CCI، مرکز پمپیدو، مجموعه هلن آدانت.


نمایشگاه «ماتیس: شاهکارهای زندگی و روح از مرکز پمپیدو، پاریس»، در گالری هنری نیو ساوت ولز، 20 نوامبر 2021 تا 13 مارس 2022. عکس © AGNSW، میم استرلینگ.


هانری ماتیس. نقاش در استودیوی خود (Le peintre dans son atelier) 1916–17، رنگ روغن روی بوم، 146.5 x 97 سانتی متر. مرکز پمپیدو، پاریس، MNAM-CCI، خریداری شده 1945 AM 2585 P. © Succession H Matisse/Copyright Agency 2021. عکس: © Center Pompidou, MNAM-CCI / Philippe Migeat / Dist RMN-GP.


نمایشگاه «ماتیس: شاهکارهای زندگی و روح از مرکز پمپیدو، پاریس» نمایشگاه، در گالری هنری نیو ساوت ولز، 20 نوامبر 2021 - 13 مارس 2022. عکس © AGNSW، میم استرلینگ


نمایشگاه «ماتیس: شاهکارهای زندگی و روح از مرکز پمپیدو، پاریس»، در گالری هنری نیو ساوت ولز، 20 نوامبر 2021 تا 13 مارس 2022. عکس © AGNSW، میم استرلینگ.


هانری ماتیس. غم پادشاه (La tristesse du roi) 1952،رنگ گواش روی کاغذ، برش و چسبانده شده، نصب شده روی بوم، 386x292سانتی متر. مرکز پمپیدو، پاریس، MNAM-CCI، خریداری شده توسط ایالت، 1954 AM 3279 P. © Succession H Matisse/Copyright Agency 2021. عکس: © مرکز پمپیدو،, MNAM-CCI / Philippe Migeat / Dist RMN-GP.

logo-samandehi