تغییرات فصلی در لانه غول پیکر درختی

هر اثر از مجموعه "یک درخت، چهار فصل" با استفاده از مواد موجود در طبیعت، به زمان خاصی از سال اشاره دارد.

به گزارش گالری آنلاین، معمار سوئدی Ulf Mejergeren با هنرمند فنلاندی Antti Laitinen برای ساخت مجموعه "یک درخت، چهار فصل" همکاری کرده است. این مجموعه اثر در چهار قسمت رونمایی شده است که هر قسمت مربوط به یک فصل و ویژگی های آن است. برای تمام آثار هنری، تیم روی یک درخت خاص با استفاده از ظاهر فصلی متفاوت آن کار کرده است و هر پروژه نمایش دهنده ویژگی های هر فصل است.

برای اولین اثر هنری، اولف مجرگرن و آنتی لاتینن درخت توسکا را انتخاب کردند که در یک تپه کوچک در جنوب استکهلم ایستاده بود. این درخت توسط صخره های بیش از حد رشد یافته شبیه جزایر کوچک احاطه شده است.

برای اولین اثر هنری، این تیم شاخه های مرده را از جنگل اطراف جمع آوری کرد.آنها را در هم آمیختند و یک لانه غول پیکر را تشکیل دادند که دور تنه آن می پیچد. برای آشکار کردن بخشی از بدنه، یک دهانه دایره ای ایجاد کردند که کنجکاوی رهگذران را برمی انگیزد و آنها میل به کشف آنچه در داخل است را احساس می کنند. بازدیدکنندگان می توانند در لانه بپرند و اثر هنری را از درون به بیرون تجربه کنند.

logo-samandehi