نگاهی به پروژه Mango Teen Store

این پروژه با هدف پیشنهادی Mango برای توسعه هویت فضایی فروشگاه‌های جدید Mango Teen با همکاری تیم داخلی خود شروع می‌شود.

به گزارش گالری آنلاین، پیش از این، تیم Mango مجموعه‌ای از پاپ‌آپ‌ها را برای آزمایش چندین پارامتر برای طراحی جدید خود ایجاد کرده بود. در میان آنها، استفاده از رنگ به عنوان یکی از مرتبط ترین عناصر در فروشگاه های موقت آنها برجسته شد.

از طرف دیگر در جلسه توجیهی مشخص شد که این فروشگاه باید از جذابیت تجربی و تعاملی بالایی برخوردار باشد.

با تجزیه و تحلیل مشتریان Mango Teen از دختران و پسران بین 11 تا 13 سال، این طرح به دنبال نقطه ارتباطی با سبک زندگی آنها بوده است.

logo-samandehi