مجسمه های فیگوراتیو تکه تکه شده

قلمروهای دیجیتال و آنالوگ در مجسمه‌های پویا هنرمند تایوانی هان هسو تونگ با هم برخورد می‌کنند.

به گزارش گالری آنلاین، هان با استفاده از صنوبر قرمز غربی یا صنوبر لائوسی، حیوانات چوبی و شکل هایی را میسازد که به فرم پیکسل در می آیند، و به نظر می رسد حل می شوند و از شکل مرکزی دور می شوند. یکی از جدیدترین آثار او، "شائولین" جنگجوی باشکوه، همچنین دارای یک جزء جنبشی است که بلوک ها را با حرکات متحرک و افقی جابه جا می کند. یک اثر او تقریباً سه تا چهار ماه طول می کشد تا تکمیل شود، هر اثر یک دید رایانه ای را با رسانه سنتی ترکیب می کند زیرا توجه را به ماهیت پراکنده دنیای مجازی و چگونگی عناصر منفرد برای کل ضروری، جلب می کند.

logo-samandehi