در هفته هنر میامی نمایش داده شد

چیدمان take over

هنرمند و طراح مشهور دیجیتال، Andrés Reisinger، چیدمان خود با نام Take Over را به نمایش گذاشته است.


به گزارش گالری آنلاین، چیدمان هنر عمومی در هفته هنر میامی 2023 در منطقه طراحی میامی از 4 تا 10 سپتامبر 2023 به نمایش گذاشته شد. Reisinger با غوطه ور کردن شهر در انرژی خلاق و سرزنده رنگ صورتی، پیوسته و به آرامی از مرز بین قلمرو دیجیتال و فیزیکی فراتر رفته و جلوه ملموسی از چیدمان فیزیکی خود با نام Take Overs را به نمایش گذاشت.

این هنرمند در ژانویه 2023، مجموعه آثار هنری دیجیتالی خود با نام Take Over را به عنوان فعالیتی برای آزادی خلاقانه و عمومی سازی هنرها آغاز کرد. این پروژه شامل باز آفرینی معماری پایتخت های بزرگ جهانی با پرده های صورتی رنگ و ادغام یکپارچه عناصر فوق واقع گرایانه با ساختارهای موجود بود. Reisinger با محو کردن مرز میان هنر دیجیتال و فیزیکی، تفسیری متمایز و بدیع از عناصر به ظاهر معمولی ارائه کرده و ما را با مفهموم قراردادی واژه «واقعی» به چالش می کشد. از نظر او، هر چیزی را میتوان به عنوان یک تجربه انسانی قلمداد کرد و صرف نظر از وجود آن در حوزه دیجیتال یا فیزیکی، از اعتبار برخوردار است.

مجموعه‌ دیجیتال Take Over با بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی به‌ عنوان یک پلتفرم نمایشگاهی پر انرژی و قابل دسترس پرسش هایی در مورد مکان و فیزیکی بودن چیدمان مطرح می کند، تعاملی پویا که تعاریف قراردادی از واژه «واقعی» در هنر را به چالش کشیده و تأیید می‌کند که ذات واقعی در تجربه نهفته است.

هنرمند Reisinger در چیدمان Take Over Miami، یک قدم فراتر رفته و مجموعه دیجیتالی را به زندگی فیزیکی و واقعی منتقل کرده است. او از علاقه مندان به هنر دعوت می کند تا به تغییر ماهیت فضای فیزیکی به صحنه ای رویایی و صورتی رنگ سورئال بپیوندند. Reisinger با نفی طبقه‌بندی، گفتگویی بین ابعاد ملموس و مجازی طراحی کرده و در نتیجه اثری خلق می کند که همچون منظره‌ای تجربی نمایان می‌شود. این چیدمان بازدیدکنندگان را به یک فضای فیزیکی دعوت می کند که در آن مرزهای تخیل و واقعیت با هم تلاقی پیدا می کنند.


logo-samandehi