تحلیل علت و معلول رفتار در چیدمان آینه ای

هنرمند مفهومی کره ای Kimsooja برای نصب چیدمان عظیم خود در بورس بازرگانی پاریس، که مجموعه آثار هنری پینو در آنجا نگهداری می شود اختیار تام گرفت.


به گزارش گالری آنلاین، این چیدمان با نام "To Breathe – A Constellation" به همراه بسیاری از آثار دیگر به عنوان بخشی از نمایشگاه جهان همانطور که هست، در معرض دید عموم قرار می گیرد. Kimsooja با قرار دادن آینه ها در کف ساختمان گنبد دار، روح فضا را تغییر داده و معماری Tadao Ando را متحول می کند.

تصویر بازدیدکنندگان با قدم گذاشتن در این فضا، به سمت خودشان منعکس می شود و آنها را در اثر جای می دهد. این اثر بازتابی از تمایل هنرمند به خلق هنر مشارکتی است. Kimsooja می‌گوید: «من می‌خواهم آثاری خلق کنم مانند آب و هوا که نمی توانیم در اختیار انحصاری داشته باشیم، اما میتوانیم با همه در آن سهیم شویم.»

با استفاده از [آینه]، نگاه ما مانند حرکت نخ خیاطی که از این سو به آن سو می رود، در اعماق وجود ما و دیگران رخنه کرده و ما را بار دیگر با واقعیت و دنیای درون آنها متصل می کند. آینه پارچه‌ای است که با نگاه خاص در یک حرکت محو شونده و پیوسته بافته می‌شود.»

بازدیدکنندگان با بدل شدن به بازیگر در روایت اثر، به تماشای هنر پرداخته و در عین حال به خود هنر بدل می‌شوند. Kimsooja با محو کردن این خطوط، به طور ضمنی از ما می‌خواهد تا در مورد علت و معلول اعمال و رفتار خود و چگونگی تاثیر آن بر اجتماع تامل کنیم.


logo-samandehi