گالری‌های خارجی

1399/7/23
نگاهی به رویکرد هنرمندان نسبت به غذا در تاریخ هنر نقاشی
روز جهانی غذا سالروزی مقارن شانزدهم اکتبر است که به افتخار تأسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. این روز توسط بسیاری از سازمان مرتبط با امنیت غذایی، از جمله برنامه جهانی غذا و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی نیز جشن گرفته می‌شود.
1399/5/11
گفتگو با تصویرگر خودآموز Mia Charro
"من چیزهایی پیدا می کنم که به اندازه حیواناتی که دارای تاج گل هستند لذت بخش باشد." اینرا تصویرگر Mia Charro در مصاحبه ایکه در مورد سیر کاری اش صحبت کرده می گوید. در ادامه خواننده این گفتگو باشید.
1399/4/24
نگاهی به آثار "Cats Adam"
نقاشی که وقت خود را وقت تصویر گربه ها می‌کرد با لقب "Cats Adam" کارهایش را ارایه میکند.
1399/1/20
تکیه کرونا بر دیوارهای جهان
روزهایی که صدای مصائب کرونا از سراسر جهان به گوش می‌رسد دیوارها نیز با هنر نقاشان دیواری به صدا درآمدند تا هوشیاری برای رنج مشترکی را هشدار دهند که سنگینی آن بر روی جهان آوار شده است.
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 346
logo-samandehi