ایجاد الگوهای هندسی تصادفی بر آثار هنری کلاسیک


greek artist breathes new life into classic paintings with his RGB-subdivision algorithm

هنرمند یونانی dimitris ladopoulos، شکل جدیدی را به نقاشی های کلاسیک با الگوریتم RGB-subdivision خود می دهد.
به گزارش گالری آنلاین، هنرمند اهل آتن، یک الگوریتم ایجاد کرده است که به او اجازه می دهد الگوهای متفاوتی هندسی تصادفی بر اساس مستطیل تولید کند. پس از انجام چندین آزمایش، او الگوریتم را به نقاشی های مورد علاقه خود اعمال کرد و در نتیجه تصاویر را در فرمت RGB را تقسیم کرد.
وی با استفاده از یک نرم افزار، مستطیل را به صورت عمودی و سپس به صورت افقی تقسیم می کند. به این شکل که نرم افزار به طور تصادفی تعدادی از تقسیم ها را انتخاب می کند و آنها را دوباره و دوباره، بسته به مقدار تعریف شده توسط کاربر تکرار میکند.
پرتره هایی که از طریق این الگوریتم اجرا می شوند، ظاهر آنها را مانند آجر و کاشی های مختلف و در ابعاد مختلف میکند. همانطور که این هنرمند در وب سایت خود نوشته شده است، قصد دارد تا از طریق اینکار، همگرایی هنر، علم و طراحی را بررسی کند.


logo-samandehi