نمایش تولد، زندگی و مرگ با جوهر رنگی


پروژه dyebirth توسط استودیویی در توکیو طراحی شده است که این کارگاه اغلب طرح هایی را اجرا میکند که در انها پدیده های فیزیکی توسط ابزار دیجیتال تولید و کنترل میشوند. در این پروژه از مخلوط آب، جوهر و مواد شیمیایی برای ایجاد الگوهای تصویری استفاده شده است.

کنترل دیجیتالی سیستماتیک و ایجاد پدیده طبیعی غیر قابل پیش بینی، از ویژگی های این طرح است که در نهایت به فرم های بی نظیر و متنوعی که به گفته سازندگان آن نمایشگر چرخه زندگی هستند، بدل میشود.

logo-samandehi