گفتگو گالری آنلاین با رحمان پرچگانی در آستانه برگزاری نهمین کارنما پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران


"ایده برگزاری کارنمای پژوهشی خوب و مفید بوده و میتواند در کنار نمایشگاه بحثهایی نظری، جلسات نقد، سخنرانی و ورکشاپ عملی با حضور اعضای شرکت کننده و با تلفیق حوزه های دیگری چون موسیقی و نمایش و... به شکل وسیعتر و با تنوع بیشتری اجرا گردد." این را رحمان پرچگانی از هنرمندان معاصر در گفتگو با خبرنگارگالری آنلاین می گوید. وی ده اثر خود را در نهمین کارنمای اعضای بالای ۴۰ سال انجمن هنرمندان نقاش به نمایش در خواهد آورد.

این هنرمند در گفتگو با خبرنگار گالری آنلاین در توضیح آثار و سبک اجرای آنها گفت:

این آثار بخشی از مجموعه "خط قرمز "است که از سال 1392 تا 1395 انجام گرفته. در این مجموعه موضوع هم به شکل فیزیکی معنا پیدا میکند و در غالب آثار حضور خط قرمز یا رنگ قرمز دیده میشود و همزمان مفهوم ذهنی خط قرمز را به شیوه بیان تصویری با خود به همراه دارد.

مجموعه آثار این هنرمند در این نمایشگاه تعداد 10 اثر است که دو اثر با تکنیک میکس مدیا انجام گرفته و 8 نقاشی با تکنیک دیجیتالی کار شده است.

سبک آثار تلفیقی از انتزاع و اکسپرسیون با نگاهی شخصی و ملهم از روش دیدن، طراحی و زندگی ام هستند. "قرینگی"یکی دیگر از چالشهاییست که در غالب آثار این مجموعه با آن درگیر بوده ام و ضمن کنار آمدن با این مهمان ذهنی و ناخوانده ولی جذاب، خوشبختانه نتایج خوب از این همنشینی دریافت کردم که در آثار و مجموعه های بعدی حتما مفید و موثر خواهد بود.

وی در رابطه با ایده برگزاری دوره ای کارنماها و تفکیک هنرمندان عضو انجمن به سن در این نمایشگاه ها بیان کرد: ایده برگزاری کارنمای پژوهشی خوب و مفید بوده و میتواند در کنار نمایشگاه بحثهایی نظری، جلسات نقد، سخنرانی و ورکشاپ عملی با حضور اعضای شرکت کننده و با تلفیق حوزه های دیگری چون موسیقی و نمایش و... به شکل وسیعتر و با تنوع بیشتری اجرا گردد.

پرچگانی در آخر در رابطه با عملکرد هیات مدیره قبلی انجمن افزود: عملکرد هیات مدیره قبلی قابل دفاع بوده و امیدواریم اعضای جدید ضمن ادامه حرکتهات شکل گرفته بدلیل جوانی و انرژی که دارند حرکتهای جدیدتر و متنوع تری را برگزار نمایند و به بیرون از کشور و فعالیتهای بین المللی چشم داشته باشند.

logo-samandehi