كارشناسى و ارزیابى آثار هنرى - آسیب شناسى، حفاظت و مرمت آثار نقاشى


گیلدا بریمانی – کارشناس ارشد هنر - نقاش و مرمت گر آثار نقاشی از ایتالیا


تحصیلات


فارغ الحصیل از آكادمی هنرهای زیبای فلورانس – ایتاللیا در رشته نقاشی

83-1979

دوره های تخصصی تكنیك چاپ و مرمت آثار نقاشی در فلورانس ایتالیا

86-1983

آخرین مدرك تحصیلی


كارشناسی ارشد رشته نقاشی از دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد

1380

سوابق كاری


طراح و نقاش در شركت صنایع دستی سرامیك و هنرهای تزینی Aquilone در فلورانس ایتالیا

89-1984

عضو اطاق بازرگانی ایتالیا در بخش آثار هنری و تاریخی و آنتیك در فلورانس – ایتالیا

99-1991

تاسیس شركت خصوصی در زمینه تولید و مرمت آثار نقاشی كلاسیك و مدرن در فلورانس – ایتالیا

99-1991

طراح در غرفه ارگ بم در بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی تهران

1374

فعالیت در پژوهشكده مرمت آثار تاریخی – هنری سازمان میراث فرهنگی

1375

كارشناسی و مرمت تابلوهای نقاشی در موزه سبز و موزه هنرهای زیبا مجموعه كاخهای سعد آباد نیاروران

1376

مدرس كارگاه مرمت نقاشی در دانشكده سازمان میراث فرهنگی

82-1381

مدرس دانشگاه آزاد (هنر و معماری)

1384-85

مدرس دانشگاه آزاد (هنر و معماری)

...-1385

مدرس دانشگاه علمی – كاربردی

85-1384

عضو مركز هنرهای تزینی ایران

...-1377

عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران

...-1381

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی

عضو موزه هنرهای معاصر کانادا Art Gallery of Ontario Canada(AGO)

رئیس کمیته کارشناسی انجمن هنرمندان نقاش ایران

همکاری با موسسه حراج هنر تهران

همکاری در پروژه مرمتی دانشکده بین المللی Lorenzo de Medici در فلورانس ایتالیا

پروژه کارشناسی و مرمتی مجموعه آثار نقاشی وزارت امور خارجه

پروژه مرمتی تابلوهای قاجاری متعلق به مجموعه سرکار خانم فردوس

پروژه کارشناسی و مرمتی و آماده سازی کاشی های برجسته لعابدار تاریخی از استاد عبداله کاشی پز و سید هاشم نقاش

در بنای مسکونی خاندان اسد بختیاری

پروژه کارشناسی و مرمتی مجموعه آثار نقاشی هنرمند حسین مجابی

پروژه کارشناسی و مرمتی مجموعه ٍاثار نقاشی سیراک ملکونیان

شرکت در پروژۀ «باغ مدیترانه»از طرف آکادمی هنر های زیبای Reggio Calabria

پروژه کارشناسی و مرمتی آثار نقاشی موزه بانک سپه

...-1384

2017

93-1390

...-1390

1996

1379

1385

1388

1389

1393

2015

..-1395

پروژه کارشناسی و مرمت و ساماندهی مجموعه آثار هنری خانم منیژه میر عمادی -دکتر جمشید ناصری

کارشناسی و کیوریتوری نمایشگاه نقاشی دکتر داریوش هوشمند در گالری کاما

کارشناسی و کیوریتوری نمایشگاه نقاشی " فیروزه ای در کویر " بانو منیژه میرعمادی"در خانه هنرمندان ایران

عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مقالات و كتب چاپ شده

98-1396

1397

1398

1398

مقالات «بررسی شیوه های مدرن آثار نقاشی» در دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزینات وابسته به معماری در تهران

1376

ترجمه كتاب «تكنیك مجسمه سازی با خمیرنان» مولف رنزو زانونی

1378

تالیف كتاب با عنوان «پاتینه» در مرمت آثار نقاشی

1386

سخنرانی ها


در اولین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزینات وابسته به معماری تحت عنوان «بررسی شیوه های مدرن مرمت نقاشی»

1375

در مركز هنرهای تزینی ایران تحت عنوان «مرمت آثار نقاشی»

در «حراج هنر تهران» در هتل آزادی تحت عنوان کارشناسی و اصالت اثر هنری

1377

95-1394

نمایشگاه ها


برگزاری ده نمایشگاه انفرادی و گروهی نقاشی در شهرهای فلورانس و بلونیا – ایتالیا

88-1985

اولین نمایشگاه دوسالانه نقاشان ایران در موزه هنرهای معاصر تهران

1370

دو سالانه نقاشی در موزه صبا

1387

گالری كیهان در تهران

1374

گالری دریا بیگی

1374

گالری سعد آباد

1374

نمایشگاه انفرادی در گالری آتشزاد

1386

نمایشگاه انفرادی در سومین نمایگاه تخصصی صادراتی هنرهای تجسمی در نمایشگاه بین المللی تهران

1374

نمایشگاه انفرادی در پنجمین نمایشگاه تخصصی صادراتی هنرهای تجسمی در نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه انفرادی در گالری شکوه

1376

1393

نمایشگاه گروهی چاپ در خانه هنرمندان ایران

87-1383

نمایشگاه گروهی نقاشی در خانه هنرمندان ایران


نمایشگاه نقاشی و ویدئو آرت انجمن نقاشان در موزه هنرهای معاصر اصفهان

1385

نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران با عنوان حضور ادبیات در نقاشی ایران در خانه هنرمندان ایران

1386

نمایشگاه درمحل برگزاری اجلاس سران اقتصادی در كشور اردن

1388

نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران

نمایشگاه «آبی ایرانی»در موزه هنرهای معاصر اهواز

95-1389

1395

جوائز


حائز رتبه اول بین جوانان كشور در رشته رنگ روغن

1355

حائز رتبه دوم بین جوانان كشور در رشته رنگ روغن

1356

موفق در اخذ دیپلم و كاپ مراتب اول در نقاشی در فلورانس – ایتالیا

1987

موفق در اخذ مدال افتخار در تكنیك چاپ در ایتالیا

1988logo-samandehi