كارشناسى و ارزیابى آثار هنرى - آسیب شناسى، حفاظت و مرمت آثار نقاشى

گیلدا بریمانی
كارشناس ارشد هنر و مرمت
مدرس دانشگاه از ایتالیـا

"كارشناسى و ارزیابى آثار هنرى - آسیب شناسى، حفاظت و مرمت آثار نقاشى"

تحصیلات

فارغ الحصیل از آكادمی هنرهای زیبای فلورانس – ایتاللیا در رشته نقاشی

83-1979

دوره های تخصصی تكنیك چاپ و مرمت آثار نقاشی در فلورانس ایتالیا

86-1983

آخرین مدرك تحصیلی

كارشناسی ارشد رشته نقاشی از دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد

1380

سوابق كاری

طراح و نقاش در شركت صنایع دستی سرامیك و هنرهای تزینی AQUILONE در فلورانس ایتالیا

89-1984

عضو اطاق بازرگانی ایتالیا در بخش آثار هنری و تاریخی و آنتیك در فلورانس – ایتالیا

99-1991

فعالیت به عنوان شركت خصوصی در زمینه تولید و مرمت آثار نقاشی كلاسیك و مدرن در فلورانس – ایتالیا

99-1991

طراح در غرفه ارگ بم در بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی تهران

1374

فعالیت در پژوهشكده مرمت آثار تاریخی – هنری سازمان میراث فرهنگی

1375

كارشناسی و مرمت تابلوهای نقاشی در موزه سبز و موزه هنرهای زیبا مجموعه كاخهای سعد آباد نیاروران

1376

مدرس كارگاه مرمت نقاشی در دانشكده سازمان میراث فرهنگی

82-1381

مدرس دانشگاه آزاد (هنر و معماری)

85-1384

مدرس دانشگاه آزاد (هنر و معماری)

...-1385

مدرس دانشگاه علمی – كاربردی

85-1384

عضو مركز هنرهای تزینی ایران

...-1377

عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران

...-1381

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی

رئیس کمیته کارشناسی انجمن هنرمندان نقاش ایران

شرکت در پروژۀ باغ مدیترانهاز طرف آکادمی هنر های زیبای Reggio Calabria

...-1384

1393-1390

2015

مقالات و كتب چاپ شده

مقالات بررسی شیوه های مدرن آثار نقاشی در دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزینات وابسته به معماری در تهران

1376

ترجمه كتاب تكنیك مجسمه سازی با خمیرنان مولف رنزو زانونی

1378

تالیف كتاب با عنوان پاتینه در مرمت آثار نقاشی

1386

سخنرانی ها

در اولین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزینات وابسته به معماری تحت عنوان بررسی شیوه های مدرن مرمت نقاشی

1375

در مركز هنرهای تزینی ایران تحت عنوان مرمت آثار نقاشی

در حراج بزرگ تهران واقع در هتل آزادی تحت عنوان کارشناسی و اصالت اثر هنری

1377

1394

نمایشگاه ها

برگزاری ده نمایشگاه انفرادی و گروهی نقاشی در شهرهای فلورانس و بلونیا – ایتالیا

88-1985

اولین نمایشگاه دوسالانه نقاشان ایران در موزه هنرهای معاصر تهران

1370

دو سالانه نقاشی در موزه صبا

1387

گالری كیهان در تهران

1374

گالری دریا بیگی

1374

گالری سعد آباد

1374

نمایشگاه انفرادی در گالری آتشزاد

1386

نمایشگاه انفرادی در سومین نمایگاه تخصصی صادراتی هنرهای تجسمی در نمایشگاه بین المللی تهران

1374

نمایشگاه انفرادی در پنجمین نمایشگاه تخصصی صادراتی هنرهای تجسمی در نمایشگاه بین المللی تهران

1376

نمایشگاه گروهی نقاشی در خانه هنرمندان ایران

نمایشگاه گروهی چاپ در خانه هنرمندان ایران

1387-1383

نمایشگاه گروهی نقاشی در خانه هنرمندان ایران

نمایشگاه نقاشی و ویدئو آرت انجمن نقاشان در موزه هنرهای معاصر اصفهان

1385

نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران با عنوان حضور ادبیات در نقاشی ایران در خانه هنرمندان ایران

1386

نمایشگاه اجلاس سران اقتصادی در كشور اردن

1388

نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران

نمایشگاه آبی ایرانیدر موزه هنرهای معاصر اهواز

1395-1389

1395

جوائز

حائز رتبه اول بین جوانان كشور در رشته رنگ روغن

1355

حائز رتبه دوم بین جوانان كشور در رشته رنگ روغن

1356

موفق در اخذ دیپلم و كاپ مراتب اول در نقاشی در فلورانس – ایتالیا

1987

موفق در اخذ مدال افتخار در تكنیك چاپ در ایتالیا

1988

Mail: g_barimani@yahoo.com

Tell: 021 880 23 873

Cell: 0912 202 49 53

Website: gildabarimani.com

logo-samandehi