روایت رویا ارمکیان از نمایشگاه «فیروزه ای در کویر»

رویا ارمکیان از مسئولین کمیته نمایشگاه های انجمن هنرمندان نقاش ایران ضمن شاخص شمردن آثار منیژه میرعمادی در گفتگو با خبرنگارگالری آنلاین، در رابطه با ویژگی های بارز این هنرمند توضیح داد. در ادامه خواننده این گفتگو باشید:

رویا ارمکیان، مسئول روابط عمومی کمیته نمایشگاه های انجمن هنرمندان نقاش ایران، به نمایشگاه «فیروزه ای درکویر» اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه همراه با دو مراسم دیگر برگزار می شود، فروش کتاب های نشر هنر ایران و شماره های فصلنامه های طاووس و همچنین برنامه بزرگداشت منیژه میرعمادی که 31 خرداد برگزار میشود.

وی همچنین افزود: میرعمادی اولین نشریه تخصصی دو زبانه هنر ایران را بنیان گذاری کرده است.

ایشان در سبک های مختلف به نقاشی پرداخت و قابل توجه است که در هر سبکی که وارد شد، کارهایش بسیار شاخص بوده اند.

در واقع تنوع موجود در آثار این هنرمند چیزی از شاخص بودن کارهایش کم نکرده است.

ارمکیان بیان کرد: تقدیر از هنرمندی مثل میرعمادی که زحمت بسیاری برای جامعه هنری ایران کشیده است و حال در قید حیات نیست، در واقع تقدیر از تمام زحمات وی است.

با این بزرگداشت و تقدیرها هر هنرمندی این قوت قلب و انگیزه را می گیرد که بتواند راه خود را ادامه دهد.

logo-samandehi