در نمایشگاه گروهی ۹۵-۹۷ انجمن هنرمندان نقاش ایران؛

مهدی ساروخانی المان های دوران قاجار را به تصویر کشیده است

«همین که آثار از زیر نظر انجمن هنرمندان نقاش ایران رد می شود و آنها کارها را انتخاب می کنند، یکی از امتیازات این نمایشگاه های گروهی برگزار شده توسط انجمن مذکور است» این بخشی از گفتگوی مهدی ساروخانی با خبرنگار گالری آنلاین بود.

در ادامه خواننده مشروح گفتگوی این هنرمند باشید.

مهدی ساروخانی از هنرمندانی است که اثر خود را در نمایشگاه گروهی ۹۵-۹۷ انجمن هنرمندان نقاش ایران ارائه کرده است. وی در گفتگو با خبرنگار گالری آنلاین به اثر خود اشاره کرد و گفت: مجموعه کار من تقلید المان های مختلفی است که بیشتر آنها به دوران قاجار بر می گردد. من آدم هایی که در آن دوران بودند را به همراه وسایلی که داشتند از جمله نوشته ها، تمبرها و ... به تصویر کشیده ام و گاها آنها را به دوره کنونی وارد کرده ام؛ می خواستم این موضوع را نشان دهم که اگر این افراد در این دوره بودند چه اتفاقی برایشان می افتاد.

ساروخانی تنها یک اثر را از مجموعه ای که ذکر کرد، در نمایشگاه ارائه کرده است.

این هنرمند همچنین بیان کرد: با توجه به تبلیغات زیاد انجمن هنرمندان نقاش ایران، میزان بازدید در روز افتتاحیه، ۷ تیرماه، بسیار خوب بود. نمایشگاه تا ۱۸ تیرماه ادامه دارد و امید می رود که بازدید همینطور خوب باشد.

وی به ادامه داشتن چنین رویدادهایی تاکید کرد و گفت: اینکه هنرمندان و افراد مختلف طی بازدید نظراتشان را ارائه می دهند و یا امکان دارد یک سرمایه گذار از کاری خوشش بیاید، تماما در طی نمایشگاه ها اتفاق می افتد. عموما نمایشگا های گروهی که خیلی جاها برگزار می شود، هیچ فرم هنری ندارد و این مواردی که زیر نظر خود انجمن هنرمندان نقاش ایران برگزار می گردد، خیلی خوب است.

ساروخانی در نهایت گفت: همین که آثار از زیر نظر انجمن هنرمندان نقاش ایران رد می شود و آنها کارها را انتخاب می کنند، یکی از امتیازات این نمایشگاه های گروهی برگزار شده توسط انجمن مذکور است. هرچه تعداد این رویدادها بیشترباشد، بهتر است زیرا خیلی از هنرمندان فقط در نمایشگا های خود انجمن هنرمندان نقاش ایران شرکت می کنند.

logo-samandehi