گزارش‌های تصویری

1399/8/19
نگاهی بر معماری سالن های سینما
سینما ها بازتابی از معماری به شمار می روند. در حالی که ویروس کرونا ماه ها سالن های سینما را در سراسر جهان به تعطیلی کشانده است، این صنعت با هدف تجدید نظر در تجربه سینما رفتن برای آینده برنامه ریزی می کند.
1399/8/6
نگاهی به سالن کروی شکل غذاخوری
فضای الحاقی بتونی کروی شکل لعاب دار سفید رنگ با طراحی معمار برزیلی Oscar Niemeyer، برای سالن غذاخوری کارخانه ای در آلمان ساخته شده است.
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 2582
logo-samandehi