گالری‌های خارجی

1398/1/17
تصویرسازی یک کتاب با الهام از ماتیس
جولی همیلتون با استفاده از تکنیک کولاژ کتاب های خود را تصویرسازی میکند، او کاغذ رنگی‌ها و اشکال مختلف را در ترکیب های متفاوت مرتب می‌کند و طرح های متنوع فیگوراتیو تا اشکال انتزاعی را ایجاد میکند.
1397/11/29
تصویرسازی به شکل سه بعدی
سازمان دولتی EDB در سنگاپور با توجه به اهداف خود پروژه ای را برای تصویرسازی سه بعدی داستان هایی با تاکید بر صنعت، پزشکی و کسب و کار در این کشور انجام داده است.
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 57
logo-samandehi