به مناسبت روز جهانی گرافیک

شرایط عضویت در انجمن بین‌المللی طراحی ico-d

اعضای انجمن بین‌المللی طراحی یک صدای واحد برای جامعه طراحی جهانی ایجاد می کنند و گفتگوی سطح بالایی را در مورد نقش های برجسته طراحی در جامعه، فرهنگ و اقتصاد ایجاد می کنند. به مناسبت روز جهانی گرافیک نگاهی خواهیم داشت به نحوع عضویت در این نهاد بین المللی.

به گزارش گالری آنلاین، انجمن بین‌المللی طراحی International Council of Design در تاریخ ۲۷ آوریل ۱۹۶۳ در لندن تأسیس شد و به مرکزی برای هنرمندان حیطه گرافیک و طراحی بدل شده است. این انجمن اهداف خود از شکل گیری اش را در رشد آگاهی از استاندارهای طراحی، حمایت از طراحان و هنرمندان، حمایت از طراحی به عنوان یک روش مؤثر در پیشبرد منافع بشریت و محیط زیست، تسهیل همکاری میان سازمان های طراحان و موسسات و حمایت از توسعه آموزش طراحی (تمرین ، تئوری و تحقیق) عنوان کرده است. اعضای این انجمن یک صدا واحد برای جامعه طراحی جهانی ایجاد می کنند و گفتگوی سطح بالایی را در مورد نقش های برجسته طراحی در جامعه ، فرهنگ و اقتصاد ایجاد می کنند.

مجمع عمومی دوسالانه اعضای ico-D جهت گیری شورا را تعیین می کند. اعضای حرفه ای، آموزشی و تبلیغی در مورد سیاست گذاری نظر و رأی می دهند، هیات اجرایی را انتخاب می کنند، پذیرش سازمان های عضو جدید را تصویب می کنند و محل مجمع عمومی بعدی را انتخاب می کنند.

اعضای ico-D همچنین می توانند در Platforms که یک واسط برای متخصصان طراحی، مربیان، اندیشمندان و رهبران است، تحقیق کنند تا راه حل های مربوط به موضوعات دارای اهمیت را بررسی کنند و این امکان را برای اعضا فراهم می کند تا مستقیماً تمرکز، برنامه کاری و انتشارات ico-D را تعیین کنند.

عضویت در این انجمن در سه گروه حرفه ای، آموزشی و تبلیغاتی انجام میشود و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیز از اعضای حرفه ای این انجمن است. یک عضو حرفه ای در این انجمن یک سازمان دارای عضو از یک ملیت است که اکثر اعضای آن افراد یا گروه هایی از طراحان حرفه ای هستند که هدف آنها تأثیرگذاری و بالا بردن استانداردهای طراحی است.

یک عضو آموزشی یک نهاد است که درگیر آموزش طراحان، بالا بردن استانداردها و انجام تحقیقات طراحی است و به طور فعال در ترویج تحقیقات طراحی مشارکت می کنند، همچنین حداقل 24 ماه از فعالیت آن گذشته باشد. ممکن است پس از تایید نهاد های آموزشی از آنها درخواست شود نمونه کار هنرجویان خود را برای این انجمن ارسال نمایند.

عضو تبلیغاتی یک نهاد دارای جایگاه ملی، مشارکت در منافع عمومی طراحان حرفه ای، تقویت هدفمند درک عمومی از ارزش طراحی و نقش طراحان و پشتیبانی از ارتقاء استانداردهای طراحی است.

سازمان باید به طور فعال برای بالا بردن استانداردهای طراحی و شرایطی که طراحان در آن طراحی می کنند ، کار کنند و مایل به مشارکت فعالانه در فعالیت های مربوط به ico-D و ارتقاء فعالیت ها، اصول و استانداردهای ico-D باشید.

لینک عضویت سه گروه:

گروه حرفه ای

گروه آموزشی

گروه تبلیغاتی


logo-samandehi