روز جهانی گرافیک گرامی

ویژه مطالب گالری آنلاین به مناسبت World Design Day

"حرفه ای باشید" این عبارت، پیام سال ۲۰۲۰ انجمن بین المللی طراحی است. تاریخ بیست و هفتم آوریل روز جهانی گرافیک نامگذاری شده است و همینطور گرامی داشت تولد انجمن بین المللی طراحی ico-D است. امروز 27 آوریل 2020 با ویژه مطالب روز جهانی گرافیک با ما همراه باشید.

به گزارش گالری آنلاین، انجمن بین‌المللی طراحی International Council of Design در تاریخ ۲۷ آوریل ۱۹۶۳ در لندن تأسیس شد و به مرکزی برای هنرمندان حیطه گرافیک و طراحی بدل شده است. این انجمن اهداف خود از شکل گیری اش را در رشد آگاهی از استاندارهای طراحی، حمایت از طراحان و هنرمندان، حمایت از طراحی به عنوان یک روش مؤثر در پیشبرد منافع بشریت و محیط زیست، تسهیل همکاری میان سازمان های طراحان و موسسات و حمایت از توسعه آموزش طراحی (تمرین ، تئوری و تحقیق) عنوان کرده است. اعضای این انجمن یک صدا واحد برای جامعه طراحی جهانی ایجاد می کنند و گفتگوی سطح بالایی را در مورد نقش های برجسته طراحی در جامعه ، فرهنگ و اقتصاد ایجاد می کنند.

شعار امسال انجمن بین المللی طراحی "حرفه ای باشید!" است. به نقل از سایت این انجمن این پیام بازتابی از نقش طراح، نه تنها در طراحی، بلکه در مسئولیت های بیشتر او در برابر بشریت، سیاره و فرهنگ است.

به مناسبت این روز، دوشنبه هشتم اردیبهشت 99 (27 آوریل 2020) با مجموعه ای از مطالب مرتبط با حیطه گرافیک از جمله، گزارش، فراخوان، مقاله و ویدیو این روز را گرامی خواهیم داشت.

گالری آنلاین روز جهانی گرافیک را به هنرمندان طراح گرافیک تبریک میگوید.

logo-samandehi