فراخوان مسابقه طراحی Indigo Design 2019
نمایش آثار Angela Johal در گالری دیوید ریچارد آمریکا
فراخوان مسابقات ۲۰۱۹ Type باشگاه Type Directors Club
گزارش تصویری نمایشگاه "مرز بین واقعیت و خیال" در موزه هنرهای دینی امام علی
فراخوان بورس تحصیلی ژاپن 2019
نشست " خاطرات و نوستالژی در هنر معاصر ایران" در پژوهشکده هنر برگزار شد