مجسمه ای نمادین از نیروی تغذیه طبیعت

موجودی که زمانی در زیر زمین و دور از چشم انسان ها زندگی می کرده است در اثر "ریشه" Steve Tobin تجلی یافته است.

به گزارش گالری آنلاین، موزه هنر Woodmere از مجسمه Steve Tobin در مجموعه فضای باز خود 11 ژوئن 2020 مجسمه ریشه برنزی را رونمایی کرد. این هنرمند در اوایل دهه 2000 ، شروع به ساخت مجسمه های برنزی از ریشه های واقعی درختان واژگون شده کرد. مشهورترین نمونه و یکی از شناخته شده ترین مجسمه ها در ایالات متحده از این هنرمند مجسمه " Trinity Root " است، مجسمه ای از بن و ریشه درخت چناری که در حملات تروریستی 11 سپتامبر در شهر نیویورک در اثر فروریختن آوار شکسته بود. چتر بزرگی از شاخ و برگ این درخت هفتاد ساله محراب St. Paul ، بخشی از کلیسای Trinity ، را از آسیب ناشی از این انفجار حفظ کرد . این مجسمه سالها در کلیسای Trinity نصب شده بود و اخیراً به ایالت Connecticut منتقل شده است.
مجسمه های "ریشه" Tobin بیانگرشاهکار ی از ذوق هنری است. این هنرمند به ابداع روش هایی که پیش از این انجام آن ها ممکن نبوده است، شهرت دارد . ریخته گری ریشه های در هم پیچیده Alter Root ، در حین حفظ بافت های طبیعی و هزاران پیچ و خم و شگل ارگانیک آن، کار پیش پا افتاده و ساده ای نبود. این اثر از ماهیتی ظریف و رامشگرانه برخوردار است که قدرت و وجود جاودانه و تاریخی خود را پنهان می این اثر به صورتی طراحی شده است که حفظ تعادلش بر روی پایه های خود بوده و سازه ای مستقل است که وزن خودش را تحمل می کند.
ریشه نمادی از نیروی تغذیه طبیعت است. توبین گفته است: " طبیعت مورد پرستش من است و می خواهم تا جایی که می توانم و به بهترین نحو ممکن آثار خود را خلق کنم. " ریشه عنکبوت مانند، تا حدی زاییده یک تخیل است، تجلی موجودی که زمانی در زیر زمین و دور از چشم انسان ها زندگی می کرده است. William Valerio ، مدیر عامل اجرایی و سرپرست موزه Woodmere اظهار داشت: "این روزها " ریشه ها" در ذهن ما بسیارند: ریشه های بی عدالتی ، ریشه های نابرابری ، و ریشه های بیماری های اجتماعی. وقتی راهکارهای ظاهری و سطحی کافی نباشند، باید در ریشه بدنبال تغییر و تحول باشیم . "

logo-samandehi