چیدمانی برای ایجاد گفتمان در مورد عشق در زندگی مدرن

آزمایشگاه Wutopia Lab با شرکت طراحی ساخت دیجیتال RoboticPlus.AI اخیرا یک طراحی مدرن هنری عمومی را که از ساختار کربنی بافته شده ساخته شده است، به پایان رسانده است.

به گزارش گالری آنلاین، "حرم واتسلو" در یک منطقه روستایی در ژجیانگ چین واقع شده است. این چیدمان شامل یک مثلث قرمز است تا بحث و تبادل نظر درباره عشق را در زندگی مدرن ایجاد کند.

این مثلث 4 متر ارتفاع و 3 متر پهنا دارد و در آن 7 هزار و دویست متر فیبر کربن استفاده شده که بافت آنها 90 ساعت به طول انجامیده.

logo-samandehi