مجسمه های مدرن در مرکز شهر لندن ظاهر شدند

خیابان های مرکزی لندن، دوباره به فضاهای نمایشگاهی برای هنرهای عمومی تبدیل شده اند و دوره نهم رویداد "مجسمه سازی در شهر" به اجرا درآمد.

marisa ferreira, series industrial windows I, (2018), copyright the artist
image © nick turpin

به گزارش گالری آنلاین، در دوره سال 2019 این رویداد، آثار هنری مختلف در کنار برخی از معروف ترین ساختمان های سرمایه گذاری بریتانیا، قرار گرفته و از لحاظ شکل، مقیاس و رسانه متنوع است.

در عرض خیابان شهر، عموم مردم شیشه های رنگی، مجسمه های کلاسیک سنگی حک شده و نورپردازی نئون حلقوی را مشاهده می کنند.

این مجموعه شامل کار از هنرمندان مشهور بین المللی مانند nathan coley، jennifer steinkamp، nina saundersو Lawrence Weiner و ... است.

jyll bradley, dutch/light (for agneta block)(2017), copyright the artist
image © nick turpin

patrick tuttofuoco, the source, (2017), courtesy of the artist, OGR-officine grandi riparazioni and federica schiavo gallery
image © nick turpin

salvatore arancio, it was only a matter of time before we found the pyramid and forced it open, (2017), courtesy of the artist and federica schiavo gallery
image © nick turpin

elisa artesero, the garden of floating words(2017), courtesy of the artist
image © nick turpin

nancy rubins, crocodylius philodendrus, (2016-17), courtesy of the artist and gagosian
photo by lucy dawkins

leo fitzmaurice, arcadia, (2019), copyright the artist; courtesy of the sunday painter
image © nick turpin

nathan coley, the same for everyone (2017), copyright the artist
image © nick turpin

nina saunders, abstract mass, (2008), image copyright the artist, courtesy of new art centre, roche court sculpture park
image © nick turpin

juliana cerqueira leite, climb(2011), copyright the artist, courtesy of TJ boulting
image © nick turpin

reza aramesh, site of the fall-study of the renaissance garden: action 180: at 9:15 am sunday 28 may 1967 (2016), image courtesy of the artist. kindly loaned by the kamel lazaar foundation

michael lyons, ‘stagnight’,(1985), kindly loaned by michael lyons
image © nick turpin

shaun C badham, I’M STAYING(2014), copyright the artist, courtesy of bristol biennial and l’étrangère

clare jarrett, sari garden(2018), copyright the artist
image © patrick sutherland

lawrence weiner, WITHIN A REALM OF RELATIVE FORM A PURSUIT OFFORM AN ESSENTIAL COMPRESSION OF A FORM AN ESSENTIALEXPANSION OF A FORM A DEGRADATION OF A FORM AN OBJECTIFICATION OF WHICHSOEVER FORM ALL TOGETHER NOW, courtesy of the artist and lisson gallery, © 2019 lawrence weiner / DACS, london.
image © nick turpi

kevin francis gray, reclining nude I(2016), courtesy of KFG studio
image © nick turpin

jennifer steinkamp, botanic (2019), courtesy the artist and lehmann maupin, new york, hong kong and seoul

logo-samandehi