چیدمان زیست محیطی در پمپ بنزین

صدها برگ غول پیکر دستمایه ساخت چیدمانی به نام fossil در یک ایستگاه پمپ بنزین در ملبورن استرالیا شد.

به گزارش گالری آنلاین، این چیدمان نقش طبیعت و تعامل آن با محیط ساخته شده را مورد بررسی قرار می دهد. استودیوی loose leaf مجری این طرح بوده است.

این پروژه جدید با استفاده از مصالح طبیعی به منظور جلب ارتباط بین مردم و طبیعت ساخته شده است و سعی شده ابعاد آن به شکلی در نظر گرفته شود، که پاسخگوی مقیاس محل نصب آن باشد.

سازنده در این اثر اهمیت طبیعت را برجسته می کند و یک نگاه اجمالی از یک محیط شهری را که توسط پوشش گیاهی گرفته شده است، ارائه می دهد. رویکرد طراحی استودیو به دنبال یک رشته تحقیق گیاهی است که مفهومی را از ساختار، الگوها و سیستم های جهان طبیعی متمایز می کند. رابطه ذاتی بین انسان و طبیعت را در امید به درک بهتر اهمیت رابطه انسان و طبیعت بررسی می کند.

logo-samandehi