ساخت جنگل های دیجیتالی Kyoto توسط teamLab

گروه teamLab جنگل های دیجیتالی را راه اندازی می کنند که در آن بدون آسیب رساندن به محیط زیست طبیعت را به هنر تبدیل کند.

به گزارش گالری آنلاین، گروه teamLab مجموعه ای بین رشته ای است که شامل معماران، مهندسین، برنامه نویسان، انیماتورها، ریاضیدانان، موسیقیدانان و غیره است. مفهوم جنگلهای دیجیتالی پیرو این ایده است که تکنولوژی دیجیتال می تواند طبیعت را بدون آسیب رساندن به آن به شکل یک اثر هنری ارائه دهد.

به اعتقاد این گروه، برخی از فن آوری های دیجیتالی مانند سنسورها، شبکه ها و چراغ ها، مخرب نیستند و هیچ تاثیر فیزیکی روی محیط ندارند. نظر آنها چنین است که با استفاده از چنین فن آوری های دیجیتالی، طبیعت می تواند تبدیل به هنر زنده شود.

logo-samandehi