تجزیه رنگ های دافع و جاذب طبیعت

هنرمند اهل لس آنجلس "جین استار" گالری joshua liner شهر نیویورک را از یک مکعب سفید به یک فضای تجزیه شده از فرم و رنگ، تحت عنوان «ابعاد» تبدیل کرده است.

به گزارش گالری آنلاین، هنرمند با این مجموعه، به بررسی توازن "تشویق نوری و تعامل ادراکی" می پردازد.
رنگ های پر جنب و جوش بیانگر ویژگی های جذب کننده و دفع کننده در گل ها هستند که گرده افشانی گلهای دیگر، حشرات و یا پرندگان را تحریک میکنند. در توسعه مفهومی این اثر، جین استار در رشته های ریاضیات و علوم نیز نفوذ کرده است.
حجم های او از یک مجموعه 30 ورقی آلومینیوم شروع میشود و گسترش می یابد.

logo-samandehi