نگاهی به دیجیتال آرت های Eben Mc Crimmon

هنرمند با استعداد در زمینه هنرهای دیجیتالی، Eben Mc Crimmon از کشور استرالیا عکس های گرفته شده از حیوانات را مجدد بازسازی و به حالت غیر طبیعی و بزرگ تبدیل می کند.

حیوانات غول پیکر و انسان های کوچک موضوعی مشترک در عکس های او هستند. حرمت پادشاهی حیوانات همیشه برای وی الهام بخش بوده است و مسائل مربوط به نابودی و انقراض گونه های حیوانی توسط تهاجم انسان به زیستگاه های بومی، او را بر این داشته که این تصاویر را خلق کند، تا حس حیوان دوستی را در انسان پدیدار کند.

منبع: mosbate1

logo-samandehi