اوریگامی ها به مثابه شهروند در سطح شهر

"اوریگامی های دوره گرد " نام پروژه ای است که توسط کلودیا آگونیا خوزه اجرا شده است. او در این پروژه بیش از 300 آدمک کاغذی را در اماکن عمومی چندین شهر شیلی مستقر کرده است.

به گزارش گالری آنلاین، این هنرمند و طراح از سال 2017 ، آدمک ها ی کاغذی را در فضا ی آزاد قرار داده است. در حالی که آدمک های کاغذی جایگزین افراد عادی در شهر می شوند، از مخاطبان نیز دعوت می شود تا در مورد نحوه استفاده از اماکن عمومی شهرو رفتار ما به عنوان یک شهروند تعمق کنند.
هنرمند همه آدمک ها را با استفاده از یک قطعه کاغذ چهار گوش، بدون بریدن آن ها و با استفاده از تکنیک اوریگامی خلق کرده است. آدمک ها با جزییات کامل و در مقیاس 1:1 (اندازه واقعی) ساخته شده اند تا آیینه ای از زندگی روزمره ساکنین شهر باشند. در واقع این پروژه با مشاهده دسته جمعی آدمک ها که از تاثیر بصری عمیقی برخوردارخواهد بود، برنحوه تشکیل شهرها توسط ساکنین شان تاکید می کند.
این هنرمند در توضیحات خود میگوید: " آدمک ها به گونه ای قرار داده شده اند، که مردم می توانند در وضعیت آن ها مداخله کنند، موقعیت آن ها را تغییر دهند، با آنها تعامل برقرار کنند یا آنها را به مکان دیگری منتقل کنند. آدمک ها جنسیتی ندارند و فاقد جزییات چهره هستند؛ از این رو می توانند باز تابی از تمامی شهروندان اعم از زن و مرد و کودک یعنی جنسیت های مختلف موجود در یک شهر باشند.

logo-samandehi