تاریکی، فیلمی مفهومی از لنس اندرسن

لنس اندرسن درباره اثر خود می گوید: "نور تصور می کند که سریعتر از هر چیزی سفر می کند؛ اما این اشتباه است. مهم نیست که چقدر نور سریع سفر می کند، می یابد که همیشه تاریکی پیش از نور به آنجا رسیده باشد و منتظر آن بماند."

ویدیو را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi