پنجاه بادبان قرمز توسط melissa mcgill برافراشته شد

تهدید دریانوردان با گرمایش زمین دستمایه خلق اثر توسط هنرمند نیویورکی در دوسالانه ونیز شد.

به گزارش گالری آنلاین، این پروژه برای مدت زمان دوسالانه Venice 2019، و همچنین به طور مستقل طراحی شده است. این اثر متعلق به هنرمند نیویورکی melissa mcgill است که پنجاه بادبان قرمز رنگ را در کانال های آبی ونیز قرار داده است.

هنرمند در این اثر فرهنگ و تاریخ دریانوردی را که امروزه با گرمایش زمین تهدید شده است، مطرح میکند.

در تولید این مجموعه chiara spangaro و انجمن هنرهای تجسمی ویلا آل ترزو ونزیا، بنیاد هنر مجله ایتالیایی و بیش از 250 شرکای وینتیایی، شامل صاحبان قایق ها، کاپیتان ها، خلبانان، طراحان و دانش جویان مشارکت داشته اند.

logo-samandehi