فراخوان طراحی پوستر روز معمار


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد مسابقه ای با عنوان طراحی پوستر روز معمار برگزار نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

logo-samandehi