برگزاری کارگاه "خلق و مدیریت یک موقعیت طراحی نوآورانه" در رشت


کارگاه "خلق و مدیریت یک موقعیت طراحی نوآورانه" در تلاش است با بهره‌گیری از رویکردهای چون تفکر طراحی، بازی‌وارسازی، اینترنت اشیا با نیم‌نگاهی به فرصت‌سازی در مسیر شروع کسب‌ و کارهای مرتبط، بوم مدل کسب و کار و سوگیری های شناختی فراهم سازد؛ در این راستا در قالب یک کارگاه دو روزه و به مناسبت روز معمار، امکان بازتعریف یک موقعیت طراحی را در قالب یک پروژه به کمک آموخته های کارگاه برای مخاطبان فراهم می کند.

این برنامه با حضور بهرام هوشیار یوسفی (مدرس و پژوهشگر داشگاه، پسادکتری مدیریت دانش و نوآوری دانشگاه اسکوده سوئد، دکتری معماری پروسه طراحی دانشگاه تکنیک وین اتریش و عضو اتحادیه معماران سوئد)، هانا میرخضری (دانش پژوه دکتری و رایزن کارگاه) و سعیده قرشی (پژوهشگر و منتور کارگاه) برگزار می شود.

زمان کارگاه: ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت
مدت زمان کارگاه: ۱۸ ساعت
مکان کارگاه: کارخانه قدیم شیر پاستوریزه رشت

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید.
ظرفیت کارگاه محدود است و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام می کنند.

۰۱۳۳۳۷۲۴۲۹۷ آکادمی معماری گیلان
۰۹۳۵۸۷۳۹۵۵۶ منتور کارگاه

logo-samandehi