آزمایشگاه تحقیقاتی IKEA SPACE10 یک روستای خورشیدی را با انرژی تجدید طراحی میکند


آزمایشگاه تحقیق و طراحی IKEA SPACE10 آخرین پروژه خود را، SolarVille، با هدف یافتن راه های جدید تجدید انرژی پاک ارائه کرده است.

به گزارش گالری آنلاین، این تیم در کپنهاگ با کارکنان BLOC، Blocktech، WeMoveIdeas India و معماران SachsNottveit همکاری می کند.
این پروژه به بررسی چگونگی ترکیب فن آوری های جدید با انرژی خورشیدی می تواند انرژی پاک را ارزان تر کند.


logo-samandehi