ساخت بنای یادبودی ملهم از جنگل های گرمسیری

معماران XTU طرح خود را برای رقابت طراحی بنای یادبود در سنگاپور منتشر کرده اند.

به گزارش گالری آنلاین، طراحی این بنا با الهام از گیاهان و درختان جنگل های مناطق گرمسیری انجام شده است. این یادبود به منظور "احترام به میراث نسل بنیانگذاران این کشور، تقویت حس همبستگی سنگاپوریها و الهام دادن نسل های آینده به منعکس کردن آرمان ها و ارزش هایی است که ملت ساخته است".

این اثر شامل مجموعه ای از باغ ها و آبشارهای استوایی است که با گیاهان پوشانده شده است، این طرح به عنوان "ریه سبز شهر " نیز توصیف می شود.

این یادبود به دو بخش متمایز تقسیم شده است: یک موزه و یک برج دیدنی. موزه زیرزمینی پنهان، در اطراف یک باغ بزرگ و پاسیو آب قرار دارد، و یک محیط بی نظیر ایجاد میکند که بازدیدکنندگان را از شلوغی شهر دور می کند.

هدف این است که در یک صحنه طولی بازدیدکنندگان از تاریخ سنگاپور دیدن کنند و در آن حرکت داشته باشند، در حالی که چشم انداز تپه سبزی را رویروی خود داشته باشند.

ستون ها نمایانگر ریشه ها و بام های جنگلی مانگرو است. شش ستون سیاست های سنگاپور را نشان می دهد مانند؛ ایجاد یک ملت چند نژادی، جسارت و سرسختی، انعطاف پذیری و سازگاری، یکپارچگی، فروتنی و کار گروهی و ارزش های مندرج در تعهد ملی.

logo-samandehi