نگاهی به طراحی مبلمان تو در تو

محصول به شکلی از دو بخش تشکیل شده است که با در نظر گرفتن فضای مثبت و منفی در یکدیگر ادغام میشوند و در صورت لزوم امکان گسترده شدن خواهند داشت.

به گزارش گالری آنلاین، این محصول دارای چهار جزئیات مثبت و منفی به شکل L است که کاملاً به یکدیگر وصل می شوند.

logo-samandehi